Dlaczego warto wykupić ubezpieczenie Autocasco w firmie Aviva

Ubezpieczenia komunikacyjne dzielimy na obowiązkowe i dobrowolne. W Polsce każdy kierowca musi posiadać ubezpieczenie OC, natomiast inne produkty rozszerzają podstawowy zakres ochrony. Autocasco nie jest obowiązkowe, zapewnia jednak wsparcie w wielu sytuacjach na drodze, których nie da się przewidzieć. Jedną z firm oferujących ciekawe opcje polisy AC jest Aviva. Jest to towarzystwo ubezpieczeniowe działające od wielu lat i wielokrotnie nagradzane za innowacyjne podejście do klienta.

Czym jest ubezpieczenie AC?

Ubezpieczenie Autocasco, w skrócie AC, pozwala uzyskać odszkodowanie przypadkach, gdy nie działa obowiązkowa polisa odpowiedzialności cywilnej. Wśród zdarzeń objętych ochroną warto wymienić sytuacje nieprzewidziane, na przykład, pożar, opady gradu, lawinę, zalanie lub trzęsienie ziemi. Na odszkodowanie można liczyć, gry to sam kierowca jest winien uszkodzeniu auta lub samochód zostanie utracony w wyniku kradzieży. Aviva wypłaca również wsparcie finansowe w momencie, gdy sprawca zdarzenia nie zostanie odnaleziony. Z powyższych względów ubezpieczenie Autocasco jest kompleksową ochroną zarówno kierowcy, jak i jego pojazdu.

Jaki jest zakres ochrony?

Należy podkreślić, że polisa AC może być w dowolny sposób kształtowana przez firmy ubezpieczeniowe. Firma Aviva proponuje kilka wariantów ochrony, które są na bieżąco dostosowywane do rosnących wymagań kierowców. Przy wykupywaniu ubezpieczenia warto zwrócić uwagę na zakres działania polisy, a także cenę składki ubezpieczeniowej. Autocasco powinno zabezpieczać przed jak największą ilością zdarzeń losowych lub przed tymi sytuacjami, których kierowca obawia się najbardziej.

Opcje dodatkowe w firmie Aviva

Firma popularna ubezpieczalnia Aviva zapewnia dodatkowe opcje, które rozszerzają zakres działania polisy AC. Wśród nich można wymienić pakiet Assistance, czyli szybką pomoc na drodze, ubezpieczenie szyb oraz możliwość naprawy samochodu w autoryzowanych stacjach obsługi, przy wykorzystaniu oryginalnych części zamiennych. Oddzielne warianty dotyczą ubezpieczenia NNW, czyli od następstw nieszczęśliwych wypadków. Pozwala to zabezpieczyć nie tylko swój pojazd, ale także zdrowie i życie kierowcy oraz pasażerów.

Komfort i bezpieczeństwo w podróży

Ubezpieczenie Autocasco powinno być na wykupywane przez wszystkie osoby, dla których ważny jest komfort podróżowania oraz zapewnienie bezpieczeństwa w przypadku wystąpienia kolizji na drodze. Polisa AC jest też bardzo często wymagana w sytuacji, gdy zakup pojazdu jest finansowany za pomocą kredytu bankowego. Oferta firmy Aviva wychodzi naprzeciw zapotrzebowaniu różnych kierowców, niezależnie od ich wieku, modelu posiadanego samochodu oraz zasobności portfela.