Ubezpieczenie NNW – co warto wiedzieć o polisie tego typu

Ubezpieczenie NNW jest szeroko spotykanym na rynku wariantem umowy ubezpieczeniowej. Może ono występować zarówno jako samodzielny produkt, jak i jako element wielu pakietów. Co obejmuje polisa NNW?

Ubezpieczenie NNW – podstawowe informacje

Ubezpieczenie NNW obejmuje następstwa nieszczęśliwych wypadków, które najczęściej są rozumiane jako nagłe i niespodziewane zdarzenia, wywołane przez przyczyny zewnętrzne, które miały swoje źródło poza organizmem osoby ubezpieczonej. Do nieszczęśliwych wypadków nie zalicza się więc zwykle skutków różnego rodzaju chorób czy gwałtownego pogorszenia stanu zdrowia – szczegółowe zapisy na ten temat można znaleźć w OWU (Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia), warto więc uważnie przestudiować ten dokument.

Ubezpieczenie NNW – typowy zakres

Jakie zdarzenia będzie obejmowało ubezpieczenie NNW? To oczywiście zależy od warunków umowy ubezpieczeniowej, jednak w praktyce najczęściej można spotkać się z następującymi szkodami, będącymi przesłanką do wypłaty odszkodowania:

– utrata narządów lub organów,

– utrata wzroku lub słuchu,

– złamania i zwichnięcia, powodujące trwałe szkody w organizmie.

Zwykle OWU określają procentowo uszczerbek na zdrowiu, związany z danym urazem, co – w połączeniu ze znajomością ogólnej sumy ubezpieczenia – pozwala w prosty sposób wyliczyć wysokość należnego odszkodowania. W praktyce najczęściej konkretną wysokość uszczerbku określa lekarz, na podstawie analizy dokumentacji medycznej i badania pacjenta.

Wypłata następuje również w przypadku śmierci ubezpieczonego w nieszczęśliwym wypadku (odszkodowanie jest wówczas równe 100% sumy ubezpieczenia).

W wielu wypadkach możliwe jest też uzyskanie świadczeń dodatkowych, związanych na przykład z pobytem w szpitalu, będącym następstwem nieszczęśliwego wypadku. Niektóre z polis oferują też np. refundację leków, dodatkową opiekę medyczną czy rehabilitację.

Ubezpieczenie NNW jako element pakietów ubezpieczeniowych

Jak zauważyliśmy na wstępie, ubezpieczenie NNW może być częścią pakietów ubezpieczeniowych. Jest to spowodowane z jednej strony jego prostotą, z drugiej natomiast – potencjalną atrakcyjnością dla klientów. W praktyce ubezpieczenia tego typu bywają dodawane do ubezpieczeń na życie (poszerzają wówczas znacząco ich zakres, a w razie śmierci ubezpieczonego w nieszczęśliwym wypadku powodują, że osobie wskazanej w umowie wypłacana jest większa kwota), ubezpieczeń komunikacyjnych czy mieszkaniowych (ubezpieczeni są wówczas najczęściej – odpowiednio – pasażerowie i kierowca bądź mieszkańcy danego lokalu).